Bảng giá thành lập DN                           Bảng giá kế toán
GÓI 1A: GPKD + MST + CON DẤU trònThời gianGiáLệ phí nộp nhà nướcĐăng ký

- Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ thành lập công ty

- Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty

- Đăng ký khắc dấu 

07 Ngày

 

 

450.000 đ

650.000 đ

Bao gồm: LP đăng ký kinh doanh = 200.000 đ và LP khắc con dấu tròn = 450.000 đ


Tải về
GÓI 1B: GPKD + CON DẤU tròn + HỒ SƠ THUẾ + HÓA ĐƠNThời gianGiáLệ phí nộp nhà nướcĐăng ký

- Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ thành lập công ty

- Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty

- Đăng ký khắc dấu

- Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu

- Dich vụ đặt in và Phát hành hóa đơn

09 Ngày

950.000 đ

650.000 đ

Bao gồm: LP đăng ký kinh doanh = 200.000 đ và LP khắc con dấu tròn = 450.000 đ


Tải về
GÓI 1C: GPKD + CON DẤU tròn + HỒ SƠ THUẾ + HÓA ĐƠN + ĐĂNG BÁO BỐ CÁOThời gianGiáLệ phí nộp nhà nướcĐăng ký

- Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ thành lập công ty

- Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty

- Đăng ký khắc dấu

- Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu

- Dich vụ đặt in và Phát hành hóa đơn

- Đăng bố cáo thành lập 

09 Ngày

950.000 đ

800.000 đ

Bao gồm: LP đăng ký kinh doanh = 200.000 đ , LP khắc con dấu tròn = 450.000 đ, LP đăng bố cáo thành lập = 150.000 đ


Tải về
GÓI 2A: THAY ĐỔI GPKD: Ngành nghề - Địa chỉ - Thành viên - Vốn điều lệ - Giám đốcThời gianGiáLệ phí nộp nhà nướcĐăng ký
- Thay đổi ngành nghề 

- Tăng giảm vốn điều lệ

- Thay đổi địa chỉ cùng quận

- Thay đổi thành viên, cổ đông
- Thay đổi người đại diện pháp luật
05 Ngày

180.000 đ

20.000 đ

Lệ phí nộp Sở KH & ĐT


Tải về
GÓI 2B: THAY ĐỔI GPKD: Tên công ty - Địa chỉThời gianGiáLệ phí nộp nhà nướcĐăng ký
- Thay đổi Tên công ty
- Thay đổi địa chỉ khác quận
- Khắc lại Con dấu
 
 
07 Ngày

180.000 đ

470.000 đ

Bao gồm: LP đăng ký kinh doanh = 20.000 đ , LP khắc con dấu tròn = 450.000 đ


Tải về
GÓI 2C: CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH CÔNG TYThời gianGiáLệ phí nộp nhà nướcĐăng ký
- Chuyển đổi loại hình công ty
- Khắc lại Con dấu
 
 
07 Ngày

400.000 đ

650.000 đ

Bao gồm: LP đăng ký kinh doanh = 200.000 đ , LP khắc con dấu tròn = 450.000 đ


Tải về

 

 
Tư vấn đầu tư                           Tiêu chuẩn chất lượng                             Sở hữu trí tuệ

Thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước (gọi tắt là Đề án 30), hôm nay, ngày 14/8/2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Lễ công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tin tức Anpha                           Tin tức kế toán                                     Tin tức sự kiện

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN AN PHA

Địa chỉ: 436/29 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3, TP-HCM

Điện thoại: 08 - 6 26 46 128          Fax: 08 - 6 26 46 129

Email: tahongle@yahoo.com       

Website: www.anpha.vn - www.thanhlapcty.com.vn - www.dichvuthanhlapcongty.vn - www.tahongle.com