THÀNH LẬP _ CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN (TNHH 2TV) – 05 NGÀY – 700.000 ĐỒNG (ĐÃ BAO GỒM LỆ PHÍ).

1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);

2- Dự thảo điều lệ công ty (phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên) (mẫu tham khảo);

 3- Danh sách thành viên (mẫu quy định);

4- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả thành viên, người đại diện theo pháp luật:

4.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

4.2-  Nếu thành viên là tổ chức:

- Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).

- Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 4.1 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 48 Luật Doanh nghiệp).

5- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định Danh sách một số ngành nghề yêu cầu vốn pháp định;

6- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề;

7- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

8- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

———————————————

Chi phí thành lập:

- Phí dịch vụ: 500.000 đồng.

- Lệ phí đăng ký kinh doanh: 200.000 đồng.

- Lệ phí khắc Con dấu: 420.000 đồng.

- Phí đăng báo: 264.000 đồng (Báo Người lao động).

Thời gian thực hiện:

- 05 ngày: có GPKD & MST.

- 02 ngày sau: có Con dấu.

 

 

Bài viết khác:

  1. THÀNH LẬP _ CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN (TNHH 2TV) – 05 NGÀY – 700.000 ĐỒNG (ĐÃ BAO GỒM LỆ PHÍ).
  2. THÀNH LẬP _ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO TỔ CHỨC LÀM CHỦ SỞ HỮU (TNHH 1TV) – 05 NGÀY – 700.000 ĐỒNG (ĐÃ BAO GỒM LỆ PHÍ).
  3. THÀNH LẬP _ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO CÁ NHÂN LÀM CHỦ SỞ HỮU (TNHH 1TV) – 05 NGÀY – 700.000 ĐỒNG (ĐÃ BAO GỒM LỆ PHÍ).
  4. THÀNH LẬP _ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN (DNTN) – 05 NGÀY – 700.000 ĐỒNG (ĐÃ BAO GỒM LỆ PHÍ).
  5. GIẢI THỂ _ CÔNG TY (HỢP DANH – DNTN – TNHH 1TV – TNHH 2TV – CP) – 06 NGÀY – 400.000 ĐỒNG (ĐÃ BAO GỒM LỆ PHÍ).